ADMITERE TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

SZÍNHÁZ ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETEK FELVÉTELI

ADMITERE CINEMA & MEDIA

FILM ÉS MÉDIA FELVÉTELI

DIGITAL INTERACTIVE ARTS MASTER

DOCUMENTARY FILMMAKING MASTER

CONTACTE UTILE PENTRU INFORMAȚII LEGATE DE ADMITERE

 

DEPARTAMENTUL DE TEATRU
pentru toate specializările nivel licență/master:
Lector dr. Oana Pocan, oana.pocan@ubbcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL DE CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

Cinematografie, fotografie, media: Lector dr. Delia Marchiș, delia.enyedi@gmail.com,
Filmologie: Asist. dr. Ion Indolean, ion.indolean@ubbcluj.ro
Producție de Film Documentar: Lector dr. Oana Ivan, oana.ivan@ubbcluj.ro
Arte Digitale Interactive: Lector asoc. Cristina Pop-Tiron, cristina.pop-tiron@ubbcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL MAGHIAR DE TEATRU

pentru toate specializările nivel licență/master:
Lector dr. Zsigmond Andrea, andrea.zsigmond@ubbcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL MAGHIAR DE CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA: mfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro

pentru nivel licență: Lector dr. Tárkányi Ioan, ioan.tarkanyi@ubbcluj.ro
pentru nivel masterLector dr. Csibi László, laszlo.csibi@ubbcluj.ro