ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR

ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR

                                                                                                                                          HCA 11214/20.09.2021 

                                                                                               privind condițiile de suspendare a activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților

 

 

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Babeș-Bolyai nr. 10.753/14.09.2021  cu privire la începerea anului universitar 2021-2022, precum și a Hotărârii Senatului nr.102 din data de 14 septembrie 2021 și al Extrasului din Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății din data de 14 septembrie 2021, vă anunțăm că activitatea didactică din semestrul I. al anului universitar 2021-2022 se va desfășura în cadrul Facultății de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai conform scenariului 2 de participare în sistem mixt. Astfel, activitatea va fi susținută atât on-site, cât și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, infrastructură și condițiile epidemiologice.

 

Cursurile teoretice și sesiunile plenare se vor desfășura fie cu prezență fizică, fie în on-line sau în regim hibrid, la decizia titularului de curs.

 

Seminarele și cursurile practice se vor desfășura on-site sau hibrid, în măsura în care vor permite condițiile epidemiologice și în funcție de evoluția răspândirii virusului SarsCov-2.

 

Aceste decizii sunt valabile, la nivel de facultate, atât pentru programele de licență, cât și pentru programele masterale și cursurile școlii doctorale.