Anunț: liste finale burse

Anunț: liste finale burse

Studenții bursieri care nu au mai adus/trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social sunt rugați să trimită la adresa de e-mail la social@ubbcluj.ro, un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicație mobilă/internet banking etc.) pe care să fie menționate următoarele: nume și prenume, CNP (poate fi notat și de student), contul IBAN (bursierul trebuie să fie titular), facultatea, tipul de bursă.

Anunț:_liste_finale_burse