Anunț: Stagiu de practică POCU

Anunț: Stagiu de practică POCU

Proiect Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universității Babeş-Bolyai în management cultural

Facultatea de Teatru și Film este partener în proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universității Babeş-Bolyai în management cultural (CIP) (POCU 132253). Acesta se va derula pe parcursul a trei semestre universitare, începând cu semestrul 2 al anului universitar 2020-2021.

Pentru semestrul 2 (2020-2021) sunt disponibile 25 de locuri. Selecția se va face pe principul “primul venit, primul servit”, cu prioritate acordată studenților încadrați în categorii vulnerabile, conform documentației proiectului.

Sunt eligibili studenții tuturor specializărilor, liniile maghiară și română, nivel licență și master, care au în planul de învățământ disciplina Stagiu de practică pe semestrul menționat.

Dosarul de înscriere va fi completat și trimis de către student, în format electronic, pe adresa delia.enyedi@ubbcluj.ro, în perioada 2 – 8 februarie 2021.

Dosarul va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente scanate: