BURSE STUDENȚI

BURSE STUDENȚI

Stimați Studenți,

 

Universitatea Babeș-Bolyai acordă studenților  burse speciale, burse de performanță, burse de merit precum și burse de ajutor social.

Vă facem cunoscut calendarul de depunere a cererilor pentru aceste tipuri de burse.

 

Documentația pentru dosar se poate consulta accesând:  https://ftf-ro.gmultimedia.ro/studenti/burse/

 

 

 

BURSE DE PERFORMANȚĂ, MERIT  ȘI AJUTOR SOCIAL

ANEXA LA REGULAMENT

PROPUNERI BURSĂ LINIA ROMÂNĂ

PROPUNERI BURSĂ LINIA MAGHIARĂ

PROPUNERI BURSE SOCIALE SEM I

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ LINIILE RO.

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ LINIILE MA.

 

1.DEPUNEREA CERERILOR  27.09-15.10.2021 ora 16:00

2. Analiza cererilor și a dosarelor de bursă de către Comisiile de acordare a burselor la nivel de facultate     18.10-22.10.2021

3. AFIȘAREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ  22.10.2021

4 DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR  25.10. – 27.10.2021

 

 

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE SPORTIVĂ ȘI CULTURAL ARTISTICĂ

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ CULTURAL ARTISTICĂ

CLASAMENT NUMĂRUL MATRICOL BURSĂ CULTURAL ARTISTICĂ

 

1.Depunerea cererilor  27.09-15.10.2021 ora 16:00

2. Analiza cererilor și a dosarelor de bursă de către Comisiile de acordare a burselor la nivel de facultate     18.10-22.10.2021

3. ÎNTOCMIREA LISTELOR CU STUDENȚII BURSIERI BENEFICIARI AI BURSELOR SPECIALE  22.10.2021

4 DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR  25.10. – 27.10.2021

 

 

 

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 2021-2022

 

1. Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 Octombrie 2021

2. Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 29 octombrie 2

 3.Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific – UBB 1-17 noiembrie 2021

4.Anunțarea rezultatelor: 18 noiembrie 2021

5.Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 26 noiembrie 2021