CALENDARUL ADMITERII LA SPECIALIZAREA ACTORIE ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE TEATRU

18-19 iulie: ETAPA I (proba eliminatorie)*;

*În funcţie de numărul de candidaţi, etapa a II.-a se va desfăşura de-a lungul a mai multor zile.

20-24 iulie: ETAPA a II-a (proba I atelier)*;

ETAPA a II-a (proba II monolog)*;

25 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII ŞI DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR (la avizier/site-ul facultății);

26-27 iulie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă (până la ora 14.00).

28 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi (la avizier/site-ul facultății după ora 14.00).

* În funcţie de numărul de candidaţi, etapele/probele se vor desfăşura într-o zi sau de-a lungul a mai multor zile.

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății

Pentru informații suplimentare, contactați profesorul coordinator:

Conf.Univ. Dr. Filip Odangiu, mihai.odangiu@ubbcluj.ro

LINK  ACCES ADMITERE