Comunicare Audiovizuală: Scenaristică, Publicitate, Media

 

Secția Cinematografie Fotografie Media combină cursuri teoretice cu un ansamblu de ateliere practice, oferind studenţilorşansa unei calificări profesionale complexe în domeniile producţiei de televiziune, producţiei media şiproducţiei cinematografice.

După parcurgerea unei pregătiri teoretice şi practice generale, în anul I de studiu, studenţii au posibilitatea de a opta pentru una dintre cele patru rute de specializare. Fiecare rută de specializare are discipline cu obiective specifice, dar şi unele discipline de trunchi comun. Însușirea abilităților practice, artistice dar și cele transversale, precum munca în echipă, se face prin parcurgerea unor teme comune în cadrul mai multor discipline de specialitate, acestea fiind considerate ca obiectiv principal al semestrului. Astfel fiecare student, indiferent de specializarea aleasă, va avea ocazia să parcurgă mai multe genuri media, în ordinea complexității lor. În zona de interes a absolventilor secției noastre se regăsesc:

  • producții de televiziune: documentar, reportaj, stiri, talk-show , teleplay si alte programe de televiziune
  • producții pentru distribuție cinematorgafică: film de fictiune, documentar, film de animație,
  • producții multimedia: videoclip muzical, film experimental, film publicitar, instalații video și alte genuri hibride.

Ruta de specializare Comunicare audiovizuală : scenaristică,publicitate, media are o ofertă educațională care însumează cursuri teoretice și practice ce continuă și dezvoltă pregatirea generală  (comună tuturor liniilor de specializare ) în direcția segmentului conceptual al  meseriilor din audiovizual .

Astfel competențele și deprinderile specifice se axează pe aspectele creative, conceptuale și practice ale activităților ce presupun :

  • creația de mesaj audiovizual
  • elaborarea  de conținut a diverselor tipuri de producții audio-vizuale
  • coordonarea și organizarea  aspectelor tehnice și artistice ale filmelor, producțiilor de televiziune sau produselor multi-media.

 

Construcția de carieră

Între calificările prezente în nomenclatorul de meserii, ruta de specializarea aleasă, oferă următoarele meserii:

Producător audio-video(cod COR 265430), Realizator emisiuni RTV (cod COR 265409), Videojurnalist -studii superioare(cod COR 264226),  Redactor(cod COR 264211), Jurnalist TV -studii superioare(cod COR 264225 ), Reporter -studii superioare(cod COR 264212), Editor coordonator programe TV(cod COR 265431), Organizator producție -studii superioare(cod COR 265433), Producator delegat TV(cod COR 265441), Producător TV(cod COR 265442), Producator RTV -stiri(cod COR 265418), Referent de specialitate selectie programe TV(cod COR 265421), Redactor prezentator de televiziune(cod COR 265425), Instructor film (cod COR 265403), Producator delegat film(cod COR 265408), Copywriter publicitate – studii superioare (cod COR 265422).