Multimedia Sunet-Montaj

 

Ruta de specializare Multimedia: suntet-montaj oferă o pregătire specifică producției și post-producției de film și televiziune, prin cunoștințele și abilitățileîn domeniul captării și prelucrării sunetului și în domeniul programelor de postprocesare a imaginii, folosind programe specializate de editare, colorizare și grafică. Abilitățile în domeniu sunt dobândite prin accentul pus pe însușirea noțiunilor tehnice, dar și pe dezvoltarea creativității în folosirea relației sunet-imagine. Producțiile multimedia, instalațiile video, animațiile sau alte genuri hibride sunt parte din producțiile de autor specifice acestei rute.

 

Specializarea Cinematografie, fotografie, media combină cursuri teoretice cu un ansamblu de ateliere practice, oferind studenţilor şansa unei calificări profesionale complexe în domeniile producţiei de film, de televiziune și media. După parcurgerea unei pregătiri teoretice şi practice generale, în primul an de studiu, studenţii au posibilitatea de a opta pentru una dintre cele patru rute de specializare (Imagine de film și TV; Regie de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media), conform Regulamentului de distribuire pe rute la specializarea Cinematografie,  fotografie, mediaFiecare rută de specializare are discipline cu obiective specifice, dar şi unele discipline de trunchi comun. Însușirea abilităților practice, artistice dar și cele transversale, precum munca în echipă, se face prin parcurgerea unor teme comune în cadrul mai multor discipline de specialitate, acestea fiind considerate ca obiectiv principal al semestrului. Astfel fiecare student, indiferent de specializarea aleasă, va avea ocazia să parcurgă mai multe genuri media, în ordinea complexității lor.  În zona de interes a absolvenților secției noastre se regăsesc:

  • producții de film: film de ficțiune, documentar, film de animație;
  • producții de televiziune: reportaj, știri, talk-show, teleplay și alte programe de televiziune
  • producții media și multimedia: videoclip muzical, film experimental, film publicitar, instalații video și alte genuri hibride.

Caracterul interactiv al discuțiilor, nota de inovație și creativitatea cu care sunt abordate noțiunile teoretice și numeroasele exerciții filmate, fac din această specializare o îmbinare armonioasă între teorie și practică, într-un domeniu artistic care solicită intens potențialul, cunoștințele acumulate și determinarea studenților.

 

Construcția de carieră

Ocupații oferite prin suplimentul la diplomă:

Editor de film și video (Film and video editor), Regizor sunet (Sound director)

 

Alte ocupații relevante:

Animator film de animații, Producător audiovideo, Regizor emisie