COMPETIȚIA PENTRU ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT 2022

COMPETIȚIA PENTRU ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT 2022

REZULTATE REEVALUARE DOSARE DUPĂ CONTESTAȚII

REZULTATE GRADAȚII

A fost lansată competiția de anul acesta pentru acordarea gradațiilor de merit. Calendarul acesteia este următorul:

28-30.09.2022 – depunerea online a dosarelor

30.09-03.10.2022 – evaluare și afișarea rezultatelor

04-05.10.2022 – depunerea contestaţiilor

07.10.2022 – afișarea rezultatelor finale

Dosarul de concurs, care va fi trimis arhivat electronic pe adresa secretariatului (secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro), trebuie să conțină următoarele documente, scanate:

a. cererea de înscriere la concurs (Anexa 1)

b. CV-ul în format Europass

c. fișa de autoevaluare pe ultimii 5 ani universitari

d. declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate desfășurată în UBB și corespund adevărului (Anexa 3)

e. fișa de evaluare de către conducere pe ultimii 3 ani (fișa Qualitas)

Pentru informații suplimentare privind condițiile de eligibilitate, componența dosarului de concurs și metoda de înscriere, puteți accesa anunțul de organizare a concursului.

Metodologia-cadru de organizare, care detaliază criteriile relevante pentru acordarea gradațiilor de merit, poate fi accesată aici.