CONFIRMARE LOCURI ȘI RETRAGERE DOSARE

CONFIRMARE LOCURI ȘI RETRAGERE DOSARE

În atenția candidaților admiși în sesiunea Iulie/Septembrie

 

 

Pentru retragerea dosarelor este nevoie să trimiteți o cerere la adresa secretariatului,

 

 

secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro 

 

 

în care să menționați:

NUMELE,

SPECIALIZAREA (la care ați fost admis/ă),

SESIUNEA(iulie/septembrie),

REGIMUL(taxă/buget),  precum și motivul retragerii

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Confirmarea candidaților admiși se face în felul următor:

 

CONFIRMARE NIVEL LICENȚĂ

 

CONFIRMARE NIVEL MASTER 

 

CONTRACTUL DE STUDII 

 

DECLARAȚIE DATE 

 

CERERE PENTRU CĂMIN

 

– se completează confirmarea nivel licență pentru candidații admiși la nivel licență respectiv master pentru candidații admiși la nivel master

– se completează contractul de studii și declarația date pentru fiecare candidat admis indiferent de nivel (licență sau master) sau de loc (buget sau taxă)

– candidații admiși la loc cu taxă trebuie să achite prima rată din taxa de școlarizare, după cum urmează:

                – nivel licență: Taxa de şcolarizare:

                Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 este diferenţiată în funcţie de specializare, astfel:

                Actorie:                                                              5.000 lei /an

                Regie de teatru:                                               5.000 lei /an

                Teatrologie:                                                       4.000 lei /an

                Cinematografie, Fotografie, Media:        6.500 lei /an

                Filmologie:                                                         4.000 lei /an

 

                – nivel master: Taxa de şcolarizare:

                Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 este diferenţiată în funcţie de specializare, astfel:

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului – linia română: 6.000 lei /an.

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului – linia maghiară: 5.000 lei /an.

Domeniul Cinematografie și Media – toate liniile de studiu: 6.500 lei /an.

Plata taxei de școlarizare se face în patru rate. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu plătesc prima rată conform calendarului admiterii pierd locul obţinut.

Plata se poate efectua prin transfer bancar, mandat poștal sau la caseria facultății. Copia după dovada plații trebuie atașată la dosar.

 

– candidații admiși care doresc cazare în căminele UBB trebuie să trimită și cererea de cazare completată

Aceste documente trebuie să fie trimise pe adresa de mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro.

Confirmarea locului la buget se face cu actele în original. Acestea pot fi aduse la secretariatul facultății conform calendarului pentru confirmarea pe specializări, sau trebuie trimise prin curier rapid până în data de 15 Septembrie ora 14.00 pe următoarea adresă:

 

                FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

                str. Mihail Kogălniceanu nr. 4

                400084, Cluj-Napoca