Departamente și Programe

Departamentul de Teatru

 

 

Departamentul de Teatru în limba română este cel mai vechi departament al facultății noastre. Acesta oferă programe care îmbină formarea practică a studenților cu pregătirea teoretică în cadrul unor programe concepute pentru a servi diverselor orientări artistice și parcursuri de carieră.

Cursurile oferite sunt axate peformarea unei gândiri imaginative și creative, perfecționarea abilităților performative, dezvoltarea expresiei artistice, a cunoștințelor istorice și teoretice în domeniu, a capacităților de utilizare a tehnicilor teatrale clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor producții artistice novatoare. Un semn distinctiv al abordării noastre pedagogice îl reprezintă încurajarea studenților de a explora relația artelor performative cu practicile sociale și culturale actuale și facilitarea colaborării interdisciplinare cu departamente, facultăți și instituții de spectacol din țară și din străinătate. Beneficiind de un curriculum echilibrat și de o experiență profesională bogată în timpul studiilor, absolvenții noștri sunt capabili să cultive o gamă largă de abilități artistice și critice menite să le optimizeze opțiunile de carieră.

 

Departamentul de Teatru (română) oferă următoarele specializări la nivel licență: Actorie, Regie de teatru, Teatrologie, iar la nivel master: Artă teatrală, Arte Performative și Film, Management și Antreprenoriat Cultural.

 

 

 

Departamentul Maghiar de Teatru

 

 

Departamentul de Teatru în limba maghiară este unul dintre cele mai prestigioase departamente de limbă maghiară în domeniul teatrului și a artelor spectacolului din România. Departamentul oferă programe care îmbină formarea practică a studenților cu pregătirea teoretică în cadrul unor programe concepute pentru a servi diverselor orientări artistice și parcursuri de carieră.

Cursurile oferite sunt axate pe formarea unei gândiri imaginative și creative, perfecționarea abilităților performative, dezvoltarea expresiei artistice, a cunoștințelor istorice și teoretice în domeniu, a capacităților de utilizare a tehnicilor teatrale clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor producții artistice novatoare. Un semn distinctiv al abordării noastre pedagogice îl reprezintă încurajarea studenților de a explora relația artelor performative cu practicile sociale și culturale actuale și facilitarea colaborării interdisciplinare cu departamente, facultăți și instituții de spectacol din țară și din străinătate. Beneficiind de un curriculum echilibrat și de o experiență profesională bogată în timpul studiilor, absolvenții noștri sunt capabili să cultive o gamă largă de abilități artistice și critice menite să le optimizeze opțiunile de carieră.

 

Departamentul Maghiar de Teatru oferă la nivel licență specializări în Actorie și Teatrologie, iar la nivel master, Teatru Contemporan / Actorie, Teatrologie.

 

 

Departamentul de Cinematografie și Media

 

 

Departamentul de Cinematografie și Media pregătește profesioniști în domeniile Cinematografie, Fotografie, Media (CFM) și Filmologie (FLM). Absolvenții acestor specializări vor obține competențele necesare unor cariere de succes în televiziune, cinematografie, instituții culturale de profil, întreprinderi specializate în producția de film și de emisiuni de televiziune, producție de conținut new media sau jurnalism cultural.

 

Specializarea Cinematografie-Fotografie-Media pregătește viitori realizatori de film, operatori, directori de imagine, redactori ori producători de televiziune, secretari și regizori de emisie. Facultatea beneficiază de propriul studio, ca și de asistenta unor profesori cu solidă experiență în diverse domenii. Pe parcursul celor trei ani, studenții vor deprinde competente legate de producția cinematografică și de televiziune (filme documentare, reportaje, anchete, interviuri, știri etc.). Vor parcurge etapele producțiilor  de televiziune, filmare, montaj, post-montaj, realizarea de grafică animată de televiziune și efecte speciale, scenografie de televiziune, îndrumarea din punct de vedere artistic a imaginii de film și televiziune, procesarea și post-procesarea audio-video la standardele de calitate cerute în industria audio-vizuală.

 

Specializarea Filmologie pregătește profesioniști în domeniul scenaristicii de film, a jurnalismului şi managementului cultural în domeniul cinematografiei. Absolvenții de filmologie au șansa de a deveni scenariști pentru filme de scurt și lungmetraj, critici și analiști de film, critici de artă, consultanți artistici, jurnaliști în domeniul cultural și corespondenți de presă sau instructori profesioniști pentru rețeaua cinematografică. Studenții își vor putea dezvolta capacitatea raportării critice la film prin studiul unui tablou vast al cinematografiilor naționale, genurilor și temelor în contextele lor istorice, culturale și estetice, vor studia cinematografia românească, europeană, americană sau mondială, analiza într-o manieră profesionistă filme din diferite perioade și contexte, obține deprinderi profesionale care vă vor ajuta într-un număr impresionant de cariere din industria media.

 

Masterul se adresează absolvenților cu examen de licență de la toate facultățile vocaționale (Teatru, Film, Media, Arte vizuale, Muzică) precum și celor din domenii sociale și umaniste conexe, interesați să-și dezvolte creativitatea personală și capacitatea de lucru în echipă într-unul dintre cele mai dinamice și ofertante câmpuri ale culturii contemporane. Oferta de studii este orientată mulți și trans-disciplinar, oferind semestrial cursuri teoretice de amplă respirație culturală, orientate critic, și o paletă largă de cursuri opționale ori facultative a căror perspectivă dominantă este una creativă. Obiectivul general al studiilor de master este acela de a dezvolta simultan capacitățile analitice și artistice ale tinerilor interesați de artele performative (teatru, performance, film, arte video etc.) atât din perspectiva producției propriu-zise, individuale și de grup, cât și dintr-o perspectivă critică și de cercetare. Masteranzii sunt stimulați să lucreze, în cadrul cursurilor opționale și facultative, atât individual cât și în echipe mixte, pentru realizarea de scenarii și producții originale.

 

 

Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media 

 

 

Departamentul de Cinematografie și Media cu predare în limba maghiară pregătește profesioniști în domeniile Cinematografie Fotografie, Media. Absolvenții acestor specializări vor obține competențele necesare unor cariere de succes în televiziune, cinematografie, instituții culturale de profil, întreprinderi specializate în producția de film și de emisiuni de televiziune, producție de conținut new media sau jurnalism cultural.

 

Programul oferă diverse cursuri practice și teoretice urmărind să dezvolte atât abilitățile tehnice și cunoștințele de utilizare a echipamentelor, cât și aptitudinile creative ale studenților, ca și capacitățile de gândire și analiză critică, formală, teoretică și istorică. Studenții vor beneficia de viziunea, flexibilitatea și instrumentele practice necesare pentru a aborda și a se integra în mediul profesionist de astăzi aflat în perpetuă schimbare. Acest departament este printre puținele din România care oferă pregătire în limba maghiară în domeniul Cinematografie și Media.

 

Departamentul oferă specializări în specializările: Imagine de film și televiziune și Multimedia: Sunet, Montaj la nivel licență și studii de master în Arta Scurtmetrajului.

 

 

Școala Doctorală de Teatru și Film

 

 

Şcoala doctorală de Teatru şi Film, care funcţionează din 2009 în cadrul Facultăţii de Teatru şiFilm a Universității Babeș-Bolyai, include programe de studii doctorale în două domenii profesional-artistice şi de cercetare, care sunt conjugate într-un dialog interdisciplinar: domeniul Teatru şi artele spectacolului, şi domeniul Cinematografie şi Media.

 

Programul de studii doctorale în domeniul Teatru şi artele spectacolului are drept scop  formarea unor specialiști în sfera cercetării teatrale şi a studiilor axate asupra artelor performative, propunându-şi să îmbine componenta cercetării teoretice şi a discursului criticii teatrale avizate cu versantul cercetării bazată pe creaţie artistică, de tip practice as research. Studiile la nivel doctoral asupra teatralităţiişi a performativităţii, asupra dramaturgiei şi a spectacologiei româneştişi universale se asociază celor dedicate diferitelor metodologii de creaţie scenică, a strategiilor creatoare şi a celor de pedagogie teatrală ce ţin de arta actorului/performerului şi a regizorului. Totodată, programul de studii doctorale în Teatru şi artele spectacolului încurajează perspectivele interpretative interdisciplinare, în care abordările  teatrologice intră în dialog cu cele asupra culturii vizuale, iar estetica întâlneşte antropologia culturală.

 

Programul de studii doctorale în domeniul Cinematografie și media își propune să ofere posibilitatea elaborării unor proiecte de cercetare, care să studieze o gamă diversă de tipuri de producții audio-vizuale, incluzând studiile de cinema, de televiziune, artă video, dar și ale noilor media bazate pe Internet. Participanții la acest program de cercetare vor avea posibilitatea de a studia elemente de estetică, ideologie, cultură vizuală, dar și tehnologiile contemporane utilizate în principalele forme de producție audio-vizuală, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de cinema și televiziune. Studiile în această zonă vor fi axate pe o abordare multidisciplinară, având ca obiect atât producții naționale, cât și internaționale, și nu se limitează la contextele academice tradiționale, ci încurajează descoperirea de noi sfere de interacțiune între artele reprezentării vizuale.