Erasmus

NOU! SELECTIE ERASMUS + STUDENȚI

Rezultate Selecție Octombrie

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ ERASMUS+

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 10.10.2022 – 27.10.2022,

procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și de practică ERASMUS care vor fi efectuate în

semestrul II. al anului universitar 2022-2023

 

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro
 • Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro si va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

FISA CANDIDATULUI

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

DECLARAȚIE SELECȚIE

 • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 

 10.10.2022 Afișarea anunțului de selecție
10.10 – 23.10.2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 23.10.2022 la ora 24:00 )
24.03.2022 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
26.03.2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 26.10 la ora 24:00)
27.10.2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

  Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%.

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana COZMUȚA – CCI

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de studiu sunt:

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE DOMENIU   Nivel Locuri Lb. predare
I I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 L, M 3 IT/EN
HU HU BUDAPES10 Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Music and performing arts / 0215 L, M, D 2      HU
F F TOULOUS02 University of Toulouse – Jean Jaurès Humanities and arts/ 02 L, M 2 FR
CZ CZ PRAHA07 Charles University Music and performing arts / 0215 L, M, D 1 EN/CZ
PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts L, M 2 PL/EN
E E ELCHE01 Miguel Hernández University of Elche Audio-visual techniques and media production / 0211 L 3 EN/ES
I  I MACERAT02 Accademia di Belle Arti di Macerata Visual fine arts and design L, M 3 IT/EN
MK MK STIP01  Goce Delčev University of Štip Audiovisual techniques and media production L, M 2 MK/EN
E E GIRONA02 University of Girona Music and performing arts L, M, D 2 EN/CT
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities / 02 L, M, D 2 HU/EN
PL PL LODZ01 University of Lodz Arts and humanities, Film and Media studies L, M* 2 PL/EN
HR HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Arts L, M 2 HR/EN
HU HU BUDAPES37 Academy of Drama and Film in Budapest Audiovisual techniques and media production L, M, D 1 HU/EN
LT LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Music and performing arts L, M, D 2 LT/EN
TR TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University Audio-visual techniques and media production 211 L, M, D 1 TR/EN
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities 2 L, M, D 2 HU/EN

NOU! SELECTIE ERASMUS + CADRE

Anunț Selecție ”Teaching” și ”Training” Erasmus+ 2022-2023

Octombrie, 2022

 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o nouă selecție pentru mobilități Staff + Teaching Training, destinate cadrelor didactice titulare și personalului auxiliar în cadrul programului Erasmus+

În această a rundă de selecție sunt disponibile locuri de predare (TA) și respectiv de staff training(STPerioada mobilității poate avea o durată de maximum 7 zile.

 

Informații complete despre program pot fi consultate accesând site-ul CCI:

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/procesul-de-selectie/

 

Dosarele se vor trimite online la adresa de email a coordonatorului Erasmus+, lect. univ. dr. Bartha Katalin Ágnes katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  până la data de

 • 30 octombrie 2022, orele 24:00
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de 31 octombrie, 2022
 • Comunicarea rezultatelor selecției pe data de 31 octombrie, 2022
 • Contestatiile se pot depune până în data de 2 noiembrie, 2022
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, în data de 3 noiembrie, 2022

 

Universitățile la care se pot desfăşura mobilităţile didactice sunt:

COD NUME UNIVERSITATE DOMENIUL TA ST
D MITTWEI01 University Mittweida Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
E GIRONA02

 

Universitat de Girona Music and Performing Arts/0215

 

x x
D POTSDAM02 Film University Babelsberg KONRAD WOLF Cinema and television x x
F LILLE103 Université de Lille Theatre/Performing Arts/0215 x x
E SEVILLA06 Drama School of Seville Music and performing arts x x
F NANCY43

 

Universite de Lorraine

 

Arts/021 x
F TOULOUS02

 

Universite Toulouse-Jean Jaures

 

Humanities and arts/02

 

x
G ATHINE01

 

National and Kapodistrian University of Athens Arts/021 x
HR  OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Humanities and arts/02 x x
PL LODZ01 University of Lodz Arts and humanities, Film and Media studies x x
HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary Music and Performing Arts/0215 x x
HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02 x x
HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 x x
I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 x x
I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
I MILANO16     Universita degli Studi di Milano Bicocca Film and media studies/211 x x
I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 x x
LT VILNIUS05 Lithuanian Academy or Music and  Theatre Music and Performing  Arts x x
MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/021 x x
PL POZNAN01 Adam Mickiewicz University in Poznan Audio-Visual Technique and mediaproduction, Performing Arts/0211, 0215 x x
PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audi-visual technique and media production x x
I ROMA29 Accademia nazionale d’Arte Dramatica ‘Silvio d’Amico’ Arts / 0210 x x
SI NOVA-G01 University of Nova Gorica Arts and humanities / 02 x x
E BARCELO22 Institut del Teatre Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting x x
G THESSAL02 University of Macedonia Audiovisual techniques and media production x x
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies x x
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova Music and performing arts / 0215 x x
SK BRATISL05 Academy of Performing Arts in Bratislava Performing arts – Theatre, Film and media studies x x
F MONTPEL01 Paul Valéry University of Montpellier Arts x x
E ELCHE01 Universidad Miguel Hernández de Elche Alicante Audio-Visual Technique and media production/0211

 

x x
TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University x x

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt:

Criterii de selecție:

 • Relevanța și prestigiul activității didactice și de cercetare/creație a profesorului la nivel internațional (CV & listă de lucrări); relevanța instituțională a mobilității (in cazul mobilităților de staff training).
 • Inițierea unor noi acorduri Erasmus+ pentru care se solicită mobilități;
 • Implicarea la nivelul departamentului/facultății în activități academice și administrative cu scopul de a crește internaționalizarea instituției (scrisoare de confirmare din partea directorului de departament care să nominalizeze activitățile respective).

Comisia de selecție:

Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

Elena Adriana SON – CCI

Notă:

În urma realizării selecției, formularele necesare efectuării mobilității vor fi descărcate de pe site-ul Centrului de Cooperări internaționale: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/

CE ESTE ERASMUS +

Ce este programul ERASMUS+?

 

 

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

 

 

Mobilităţi studenţeşti

 

 

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior

 

 

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi intreprinderi

 

 

Obiective:

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă

ARHIVA

Anunț selecție mobilitate ERASMUS pentru studenți 

Playful Technology Futures summer school – Universitatea din Girona, iunie-iulie 2022

 

 

 

REZULTATE FINALE SELECȚIE 

 

 

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 28 martie – 30 aprilie 2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS de tip hibrid (online și față în față) care vor fi efectuate în perioada iunie-iulie 2022 la Universitatea Girona (Spania), în cadrul programului Playful Technology Futures.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență și masterat din Facultatea de Teatru și Film, domeniul Cinematografie și Media.

 

Criterii de eligibilitate:

·        Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).

·        Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)

·        să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

·        Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa carmen.suma@ubbcluj.ro

·        Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro si va cuprinde următoarele documente:

·        Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

·        Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

·        Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;

·        Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF, din care să rezulte interesul față de programul universității partenere denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

·        Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;

·        Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2.

 Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 28 martie 2022

Afișarea anunțului de selecție

  28 martie 2022-30 aprilie 2022

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 30.04.2022 la ora 24:00 )

03 mai 2022

Comunicarea rezultatelor procesului de selecție

04 mai 2022

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de o4.05 la ora 14:00)

05 mai 2022

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

·        dosar de candidatură: 50%

·        media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%.

Fiecare facultate va menționa criteriile de evaluare a candidaților

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

·        univ. dr. Mihai PEDESTRU

·        univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

·        univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

·        Oana COZMUȚA – CCI

Rezultatele procesului de selecție:

https://ftf-ro.gmultimedia.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție:

https://ftf-ro.gmultimedia.ro/despre/erasmus/