Florica Ichim (27.11.1938-27.02.2022)

Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai Cluj e profund îndurerată, alături de toți oamenii de teatru din țară, pentru pierderea ireparabilă a Floricăi Ichim, critic de teatru, editor al revistei Teatrul Azi, președinte al Fundației „Camil Petrescu”. Personalitatea Floricăi Ichim e greu de prins în câteva cuvinte: inteligența, umorul vasta sa cultură, curajul, generozitatea ei sunt probate de munca enormă, de neprețuită dăruire, cu care a coordonat și editat în ultimii treizeci de ani un număr impresionant de lucrări de dramaturgie universală, istorie și teorie teatrală, lucrări monografice sau traduceri, ca să nu mai vorbim despre edițiile critice dedicate operei lui Camil Petrescu. Florica Ichim a făcut pentru teatrul românesc mai mult decât toate instituțiile statului însărcinate cu prezervarea și stimularea culturii teatrale de la noi. Golul pe care plecarea sa îl lasă pare, în aceste clipe, greu de acoperit. I se cuvine respectul nostru al tuturor și, poate, un efort de coeziune care să încerce să umple acest gol. Condoleanțe familiei îndurerate!