PREGĂTIRI ADMITERE REGIE 2021

PREGĂTIRI ADMITERE REGIE 2021

 

Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2021, specializarea:

 

Artele spectacolului (Regie) – linia română

 

Unde: Facultatea de Teatru și Film, str. Mihail Kogălniceanu nr.4

Când: 13, 14, 16 Iulie 2021, de la ora 10

Taxa: 40 lei/student/şedinţă. Chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului.

Taxa se poate achita la caseria facultăţii (conform programului, luni-joi 10,00-14,00) sau prin mandat poştal la Oficiile Postale în contul universităţii: RO35TREZ21620F330500XXXX COD UNIC UBB 4305849 deschis la TREZORERIA CLUJ.
IMPORTANT!!! Cu menţiunea pentru FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM
Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr. 4, Cluj-Napoca – taxă pregătire admitere.