Şcoala doctorală

Site Școală Doctorală

 

Institutul de Studii Doctorale 

 

 

Şcoala doctorală de Teatru şi Film, care funcţionează din 2009 în cadrul Facultăţii de Teatru şi Televiziune a UBB, include programe de studii doctorale în două domenii profesional-artistice şi de cercetare, care sunt conjugate într-un dialog interdisciplinar: domeniul Teatru şi artele spectacolului, şi domeniul Cinematografie şi Media.

 

 

Programul de studii doctorale în domeniul Teatru şi artele spectacolului are drept scop  formarea unor specialiști în sfera cercetării teatrale şi a studiilor axate asupra artelor performative, propunându-şi să îmbine componenta cercetării teoretice şi a discursului criticii teatrale avizate cu versantul cercetării bazată pe creaţie artistică, de tip practice as research. Studiile la nivel doctoral asupra teatralităţii şi a performativităţii, asupra dramaturgiei şi a spectacologiei româneşti şi universale se asociază celor dedicate diferitelor metodologii de creaţie scenică, a strategiilor creatoare şi a celor de pedagogie teatrală ce ţin de arta actorului/performerului şi a regizorului. Totodată, programul de studii doctorale în Teatru şi artele spectacolului încurajează perspectivele interpretative interdisciplinare, în care abordările  teatrologice intră în dialog cu cele asupra culturii vizuale, iar estetica întâlneşte antropologia culturală.

 

 

Programul de studii doctorale în domeniul Cinematografie și media își propune să ofere posibilitatea elaborării unor proiecte de cercetare, care să studieze o gamă diversă de tipuri de producții audio-vizuale, incluzând studiile de cinema, de televiziune, artă video, dar și ale noilor media bazate pe Internet. Participanții la acest program de cercetare vor avea posibilitatea de a studia elemente de estetică, ideologie, cultură vizuală, dar și tehnologiile contemporane utilizate în principalele forme de producție audio-vizuală, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de cinema și televiziune. Studiile în această zonă vor fi axate pe o abordare multidisciplinară, având ca obiect atât producții naționale, cât și internaționale, și nu se limitează la contextele academice tradiționale, ci încurajează descoperirea de noi sfere de interacțiune între artele reprezentării vizuale.