Tabere studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – 2022

ANUNȚ

Studenții facultății noastre care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanței de vară, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii
(vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie)

 

1.Criterii generale:

 

  • a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență sau master;
  • b) au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizarte și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;

 

2. Criterii speciale:

  • a) cazuri sociale (vezi art.5, alin. (1), lit. a) din Metodologie);
  • b) studenți integraliști, cu rezultate deosebite la învățătură în anul de studii precedent (pentru studenții din anul II și mai mari) sau în sem. I al anului de studii actual (pentru studenții din anul I)
  • c) studenți care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

 

 

LISTĂ FINALĂ

 

Cereri depuse

Metodologia privind organizarea taberelor studențești

ANEXA 4 – Cerere individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești