Tabere studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului – 2021

Tabere studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului – 2021

 

 

Studenții care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanței de vară, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie):
1.Criterii generale:

 

  1. a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență sau master;
  2. b) sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani (în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor);
2. Criterii speciale:

 

  1. a) cazuri sociale (vezi art.5, alin. (1), lit. a) din Metodologie);
  2. b) studenți integraliști, cu rezultate deosebite la învățătură în anul de studii precedent (pentru studenții din anul II și mai mari) sau în sem. I al anului de studii actual (pentru studenții din anul I)

 

 

Metodologie:

Extras Monitorul Oficial

Anexa OMTS 432

Anexa 2 la Metodologie

Anexa 3 Borderou

Anexa 4 Cerere individuală

Repartizare Locuri Tabere pe facultati