Doctorat

Programul de studii doctorale în domeniul Teatru şi artele spectacolului are drept scop  formarea unor specialiști în sfera cercetării teatrale şi a studiilor axate asupra artelor performative, propunându-şi să îmbine componenta cercetării teoretice şi a discursului criticii teatrale avizate cu versantul cercetării bazată pe creaţie artistică, de tip practice as research. Studiile la nivel doctoral asupra teatralităţii şi a performativităţii, asupra dramaturgiei şi a spectacologiei româneşti şi universale se asociază celor dedicate diferitelor metodologii de creaţie scenică, a strategiilor creatoare şi a celor de pedagogie teatrală ce ţin de arta actorului/performerului şi a regizorului. Totodată, programul de studii doctorale în Teatru şi artele spectacolului încurajează perspectivele interpretative interdisciplinare, în care abordările  teatrologice intră în dialog cu cele asupra culturii vizuale, iar estetica întâlneşte antropologia culturală.

 

Mai multe detalii pe http://doctorat.ttv.ubbcluj.ro/