Actorie

Specializarea noastră, prin programul de studiu în limba maghiară pregătește viitorii actori respectând standardele și exigențele comunității artistice.

Pentru a lărgi şi a îmbogăţi orizontul lor cultural şi artistic, studenţii de la actorie studiază discipline de bază precum istoria teatrului universal, maghiar şi românesc, estetica teatrală, teoria dramei, poetici regizorale, etc. Aceste discipline teoretice sunt completate de disciplinele de specialitate fundamentale în formarea unui actor, menite să dezvolte abilităţile lor expresive şi actoriceşti:  arta actorului, mişcarea scenică şi dansul scenic, educaţia expresiei vocale (impostaţie vocală şi vorbire scenică), improvizaţia scenică, arta actorului păpuşar, arta actorului de film etc.

La sfârşitul studiilor de licenţă (de 3 ani) absolventul nostru se va putea  angaja în cadrul  companiilor de teatru de stat sau privat, din ţară şi străinătate. Totodată, după absolvire, are posibilitatea să-și continue studiile prin programele masterat în artă teatrală la facultatea noastră sau în alte universităţi.

 

Construcția de carieră:

 

  1. Actor
  2. Actor păpuşar
  3. Actor de musical
  4. Dansator
  5. Coregraf
  6. Prezentator televiziune
  7. Crainic radio etc.