Arte Performative și Film

Programul de master Arte Performative și Film, în limba română, are misiunea  de a forma profesionişti în domeniul producției, dramaturgiei, criticii de teatru și film, ca și teoriei artelor performative contemporane, precum și cercetători în domeniul istoriei, esteticii şi politicilor culturale, curatori sau publicitari din câmpul artelor spectacolului.

Programul oferă studenților un program complex și flexibil de profesionalizare, în contextul mutaţiilor radicale apărute în domeniul artelor spectacolului, dar și a legislației specifice educației. Exploatând cele mai recente achiziţii ale teoriei și istoriei teatrale, ale tehnicilor şi metodelor propuse de mari practicieni şi teoreticieni ai teatrului, filmului, performance art ori dans, cursurile de specialitate îi pregătesc pe studenţi în vederea însuşirii diverselor tehnici și metode de cercetare, a dramatizărilor și adaptărilor, de redactare a eseurilor analitice, precum și de realizare a campaniilor de promoționare în domeniul artelor spectacolului.

 

Curricula: Forţa specializării masterale Arte Performative și Film constă tocmai în deschiderea mult mai fiabilă a studiilor de specializare la nivelul al doilea, oferind un orizont lărgit de discipline care se adresează atât absolvenților specializărilor Teatrologie și Filmologie, cât și celor care au absolvit studii umaniste, sociale sau artistice. Curricula sa combină echilibrat discipline teoretice cu dimensiune de cercetare cu discipline practice, de tip creativ. Un punct major de atractivitate în acest sens e reprezentat de activitatea didactică de înaltă ţinută profesională desfăşurată de profesori experimentaţi în domeniul istoriei și teoriei teatrale, teoriei performance și a dansului, studiilor culturale, dramaturgiei, precum și în oportunitățile de practică în instituțiile artistice de stat sau independente din Cluj Napoca.

 

Printre cursurile oferite în planul actual de învățământ: Teoria Performance, Teoria Dansului, Imaginea teatrală și cinematografică, Performance și instalații, Structuri narative în teatrul și filmul contemporan, Anatomia receptării în artele performative, Scriere creativă pentru arte performative și vizuale, Tendințe locale și globale în cinematografia contemporană, Studii culturale în film și artele performative, Managementul companiei independente, Modele curatoriale în artele performative, Paradigme critice contemporane ș.a.