Webinar Digital Humanities în cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film

Webinar Digital Humanities în cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film

 

Sub umbrela umanioarelor digitale (Digital Humanities) se reunesc o serie de metodologii inovatoare de cercetare, aflate la intersecția dintre abordările tradiționale din științele umaniste și tehnologiile informatice de procesare a informațiilor. Utilizând puterea de calcul și instrumente provenite din științele sociale, statistică sau disciplinele lingvistice, metodologiile DH permit arhivarea, vizualizarea și analiza unor volume foarte mari de informații complexe, corpusuri textuale sau vizuale, conducând la o cercetare umanistă fundamentată pe date care devine riguroasă și relevantă.

Seria de webinarii dedicate metodologiilor DH în studiile de teatru și film își propune să ofere doctoranzilor, cercetătorilor postdoctorali și masteranzilor interesați o perspectivă sistematică asupra modurilor în care pot integra abordări computaționale în propriile proiecte de cercetare. Întâlnirile vor îmbina configurări teoretice cu prezentări de proiecte reale și cu aplicații practice pentru a edifica bazele unui cadru modern de bune practici în câmp.

Doctor în Filologie cu o teză despre rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est, Emanuel Modoc este asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române și derulează, în paralel, un proiect de cercetare postdoctorală în cadrul Școlii Doctorale de Teatru și Film dedicat practicilor de tip distant viewing în studiile de film și media. A câștigat și derulat, ca director de grant, două granturi de cercetare: Rețeaua romanului românesc 1920–1940. O abordare computațională, respectiv Gestiunea digitală a romanului românesc. Digitalizarea patrimoniului de roman autohton 1920–1940. A publicat peste 10 de articole pe teme de Digital Humanities în publicații științifice cu impact internațional.

Program

Întâlnirile se vor desfășura online, pe platforma ZOOM, după următorul program:

21 iunie 2021, 14-18, Webinar introductiv: cotitura digitală în științele umaniste;

 • Introducere în disciplină;
 • Științele umane (hermeneutică) vs. științele reale (algoritmi);
 • Date, metadate: reprezentare digitală și data mining;
 • Aplicații specifice: arhivare, ediții digitale, procesarea de documente istorice, analiza de text;
 • Metode digitale de tratare a patrimoniului cultural.

 

22 iunie 2021, 14-18, Metode digitale în științele umaniste;

 • Metode de adnotare a corpusului;
 • Metode de analiză computațională: textometrie, stilometrie, modelare tematică, analiză geospațială;
 • Metode de vizualizare a datelor: grafice, dendrograme, rețele.

 

23 iunie 2021, 14-18, Aplicații digitale în științele umaniste;

 • Analizele cantitative în studiul dramaturgiei;
 • Analizele computaționale în studiul dramaturgiei;
 • Distant viewing. Analiza computațională a corpusului vizual;
 • Digital Humanities și practica academică românească: inițiative individuale vs. inițiative colective.

 

24 iunie 2021, 14-18, Webinar practic. Analiza de rețea.

 • Instrumente de vizualizare în rețea. Gephi, Palladio;
 • Aplicații practice a instrumentelor de vizualizare.

Condiții de participare

Participarea la ateliere este gratuită. Dat fiind
caracterul interactiv și aplicativ al webinariilor, numărul
maxim de participanți este limitat la 15, având prioritate
doctoranzii și cercetătorii postdoctorali din cadrul Școlii
Doctorale de Teatru și Film.
Pentru înscriere, doritorii sunt rugați să contacteze
secretariatul științific al Școlii Doctorale, la adresa de e-mail
mihai.pedestru@ubbcluj.ro, în perioada 14-18 iunie 2021.
Selecția participanților se va face în ordinea
cronologică a înscrierilor.